Regeling cofinanciering Sectorplannen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de Regeling cofinanciering Sectorplannen beschikbaar, met als doel het bevorderen van de werkgelegenheid. Specifiek richt de regeling zich op de cofinanciering van sectorplannen die de overgang bevorderen van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk, met de mogelijkheid van brug-WW.

De sectorplannen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners uit de sector. De projectmanagers van HPB Diensten hebben reeds ruime ervaring met het samenbrengen van sociale partners, het opzetten van samenwerkingsverbanden, het maken van het projectplan en het verantwoorden van de toegekende middelen. Een voorbeeld project vindt u onder Sectorplan Callcenters.