Steun Erasmus+ voor meer leerwerkplaatsen bij mkb’ers

Nieuws on 16 Oct , 2015

Vanuit het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is een oproep gepubliceerd voor Kernactie 3 (KA3) ‘Ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen die leerwerkplaatsen aanbieden’.

De oproep met identificatiecode EACEA/41/2015 voorziet overigens niet in rechtstreekse financiële steun aan kleine en middelgrote ondernemingen. In aanmerking komende aanvragers zijn onder meer kamers van koophandel, nijverheid en ambachten of soortgelijke relevante sectorale/beroepsorganisaties, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, of andere organisaties die een rol spelen in het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen bij het uitbreiden van hun aanbod van leerwerkplaatsen.

Te ondersteunen activiteiten moeten betrekking hebben op één van de volgende twee zogeheten percelen:

  • perceel 1: partnerschappen gericht op het uitbreiden van de capaciteit van intermediaire instanties of door grote ondernemingen gevormde partnerschappen om kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Hierbij gaat het om projecten gericht op het vormen van partnerschappen tussen bedrijven, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en intermediaire instanties en, indien van toepassing, met de overheid en sociale partners, met als oogmerk meer kleine en middelgrote ondernemingen te betrekken bij het aanbieden van leerwerkplaatsen;
  • perceel 2: netwerken en organisaties op Europees niveau die kleine en middelgrote ondernemingen door middel van hun nationale leden of aangeslotenen ondersteunen. Hierbij gaat het om een beperkt aantal projecten van bestaande Europese netwerken en organisaties ter ondersteuning van de strategische samenwerking tussen hun overkoepelende organisatie op Europees niveau en hun nationale leden of aangeslotenen om het aanbod van leerwerkplaatsen in kleine en middelgrote ondernemingen te vergroten.

De subsidie per project bedraagt tussen de € 300.000 en € 600.000 voor perceel 1 en tussen de € 600.000 en € 800.000 voor perceel 2. In totaal is € 8,7 miljoen te verdelen, waarvan € 5,2 miljoen voor perceel 1 en € 3,5 miljoen voor perceel 2. Verwacht wordt dat er ongeveer vijftien voorstellen gefinancierd worden (tot tien projecten voor perceel 1 en tot vijf projecten voor perceel 2).

Aanvragen kunnen tot en met 15 januari 2016 (12.00) worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Zie ook: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en

Regio

  • EU Member State