Interreg Va/Vb/Europe

INTERREG subsidies worden verstrekt zijn voor interregionale samenwerking tussen verschillende gebieden.  De samenwerking is altijd over nationale grenzen, het basisprincipe is dat door middel van de samenwerking de verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen.  Vaak wordt samengewerkt over regionaal beleid, bijvoorbeeld over innovatie, economische ontwikkeling, toerisme, grensarbeid maar ook dijk- en kustmanagement.

Er zijn drie INTERREG onderdelen, die allemaal verschillende geografische gebieden bedekken:

Interreg Va

Het A-onderdeel, dat zich richt op samenwerking tussen grensgebieden.  Nederland is deelnemer in vier programma’s, te weten Nederland-Duitsland (met onder andere de EDR/Eems-Dollard en de EUREGIO), Nederland-Vlaanderen, het 2 Zeeën programma’s en de Euregio Maas Rijn.  Deze programma’s zijn vaak iets praktischer van invulling dan de overige INTERREG-onderdelen en richten zich zeker in de nieuwe programmeringsperiode ook volop op deelname door het MKB.

Interreg Vb

Het B-programma betreft samenwerking tussen grotere regio’s.  In dit programma werkt Nederland samen met landen rondom de Noordzee in het Noordzee Regio programma, en in Noord West Europa met Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland.  Sommige gebieden van Nederland vallen in beide sub-programma’s, maar bijvoorbeeld het noorden van Nederland alleen in het Noordzeegebied.

Interreg Europe

Over het hele gebied van de Europese Unie kan samen gewerkt worden in INTERREG Europe (voorheen INTERREG C).  Dit programma is gericht op het optimaliseren van beleid van regio’s, met nadrukkelijk ook een link naar de Europese structuurfondsen.  Hoewel niet verplicht, wordt een link met beheerders van de Europese structuurfondsen aangeraden bij het doen van een aanvraag.

 

HPB Diensten heeft een internationale projectmanager in dienst, die ruime ervaring heeft met het aanvragen, verantwoorden en afhandelen van alle drie onderdelen uit het Interreg programma. Vanuit zijn internationale netwerk kan hij bovendien ondersteunen bij het vinden en benaderen van potentiële projectpartners.