Horizon 2020

Horizon 2020 is een onderzoeksprogramma dat is gericht op het op de markt brengen van goede ideeën. Het biedt een enorm scala aan mogelijkheden voor individuele onderzoekers, onderzoeksorganisaties en bedrijven. Het programma koppelt onderzoek expliciet aan innovatie, waarbij de nadruk ligt op industrieel onderzoek en experimenten.

Het Horizon 2020 programma bestaat uit drie pijlers, namelijk:

  • Excellente wetenschap;
  • Industrieel leiderschap;
  • Maatschappelijke uitdagingen

Alle pijlers zijn uitgewerkt in werkprogramma’s waarin alle oproepen tot het indienen van voorstellen zijn vermeld. Hierin zijn ook de indicatieve budgetten vermeld. In de regel financiert het programma 70% tot 100% van de kosten. Ook overhead kosten worden medegefinancierd. Voor de meeste calls binnen het Horizon 2020 programma wordt gebruik gemaakt van een online portaal.

In bijna alle gevallen dient het project uitgevoerd te worden door een groot consortium van bedrijven, wetenschappelijke instellingen en andere stakeholders. Het is dan ook van belang om geschikte projectpartners te vinden. Ook hiermee kan HPB u van dienst zijn.