Horizon 2020-werkprogramma 2016-2017 aangenomen

Nieuws on 16 Oct , 2015

De Europese Commissie heeft het Horizon 2020-werkprogramma voor 2016-2017 aangenomen. Met het programma komt er de komende twee jaar bijna € 16 miljard beschikbaar voor investeringen in onderzoek en innovatie.

Het nieuwe werkprogramma 2016-2017 biedt financieringsmogelijkheden door middel van een reeks oproepen tot het indienen van voorstellen, overheidsopdrachten en andere acties, zoals de Horizon-prijzen, samen goed voor bijna 600 thema’s.

De structuur van het programma weerspiegelt volgens de Commissie de algemene flexibiliteit van Horizon 2020, die is gericht op de langetermijnprioriteiten van de EU en de meest dringende maatschappelijke uitdagingen terwijl problemen die zich aandienen, zoals uitbraken van ziekten, snel kunnen worden aangepakt.

Vanuit het programma zal steun worden verleend aan een reeks overkoepelende initiatieven:

  • de modernisering van de Europese industrie (€ 1 miljard);
  • technologieën en normen voor automatisch rijden (ruim € 100 miljoen);
  • het internet van de dingen voor de digitalisering van het bedrijfsleven in de EU (€ 139 miljoen);
  • Industrie 2020 en de kringloopeconomie voor de ontwikkeling van een sterke en duurzame economie (€ 670 miljoen); en
  • slimme en duurzame steden voor een betere integratie van milieu-, vervoers-, energie- en digitale netwerken in de stedelijke gebieden van de EU (€ 232 miljoen).

Daarbovenop zal ten minste € 8 miljoen ter beschikking worden gesteld voor onderzoek naar de veiligheid van de buitengrenzen van de EU om mensenhandel en -smokkel te helpen opsporen en voorkomen. Ook zal € 27 miljoen worden geïnvesteerd in nieuwe technologieën ter voorkoming van misdaad en terrorisme en € 15 miljoen in onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van migratiestromen in Europa.

Het nieuwe werkprogramma zal ook voortbouwen op de successen van gezondheidsonderzoek, zoals de baanbrekende ontdekkingen in verband met Ebola die al door Horizon 2020 worden ondersteund. Ook wordt er € 5 miljoen geïnvesteerd om te reageren op de ernstige uitbraak van de schadelijke olijfbomenpest Xylella fastidiosa.

Verder moet het nieuwe werkprogramma de impact vergroten van financiering in het kader van Horizon 2020. In de eerste plaats zal het ervoor zorgen dat er meer geld beschikbaar is voor innovatieve ondernemingen dankzij nieuwe ondersteuning door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) met hefboommogelijkheden.

Daarnaast wordt meer dan € 740 miljoen uitgetrokken ter ondersteuning van onderzoek en innovatie in bijna 2000 kleine en middelgrote ondernemingen. Ook zal meer worden gedaan ter verbetering van synergiën met andere financieringsprogramma’s van de EU. Onderzoekers zullen ten slotte beter worden ondersteund bij hun aanvragen met duidelijker richtsnoeren en impactcriteria.

Achtergrond
Het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, is op 1 januari 2014 van start gegaan. Gedurende zeven jaar zal € 77 miljard worden geïnvesteerd in onderzoeks- en innovatieprojecten om het economische concurrentievermogen van Europa te ondersteunen en de grenzen van onze kennis te verleggen.

Het onderzoeksbudget van de EU wordt vooral ingezet ter verbetering van het dagelijkse leven op terreinen als gezondheid, milieu, vervoer, levensmiddelen en energie. Ook onderzoekspartnerschappen met de farmaceutische, luchtvaart-, automobiel- en elektronica-industrie zijn een stimulans voor investeringen door de private sector ter ondersteuning van toekomstige groei en het creëren van banen voor hooggekwalificeerde arbeidskrachten.

Kijk voor meer informatie op: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_nl.htm en:http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm

Regio

  • EU Member State