ESF

Het Europese Structuur Fonds (ESF) is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen en te zorgen voor meer, beteren en eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa’s menselijke kapitaal: (potentiële) werknemers. Het ESF thema actieve inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is 30% van het budget beschikbaar voor de (ex) leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

ESF gelden kunnen worden namens de arbeidsmarktregio door centrumgemeenten worden aangevraagd. De projectmanagers van HPB ondersteunen bij het aanvragen, verantwoorden en afhandelen van de subsidies. Wij denken met u mee over activiteiten die passen binnen het ESF, zoeken verbindingen met andere partijen en stellen samen met u de begroting en het projectplan op. Na toekenning van de subsidie, zorgen onze projectadministrateurs voor de juiste administratieve afhandeling, controle en verantwoording.