Erasmus+

Erasmus+ is een breed Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport.  De basis wordt gevormd door de gedachte dat onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van groot belang zijn voor burgers om zich voortdurend te ontwikkelen, om een invulling te geven aan het motto: een leven lang leren.  De opbrengst van het programma maakt uiteindelijk de Europese economie sterker.  Om goed te concurreren met andere kennisregio’s (waar ook ter wereld) moet Europa slimmer worden.  Erasmus+ is hét middel om dat doel te bereiken.